Valikko Sulje

JYVÄS-VARMA

HUONEISTOREMONTOINNIN
ERIKOISOSAAJA

Huoneistoremontit, maalaus-, tapetointiremontit, lattiatyöt ja märkätilaremontit.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Rakennusliike Jyväs-Varma Oy:n (myöhemmin tekstissä ”Jyväs-Varma Oy”) harjoittama korjausrakentamistoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään asuntojen kunnossapitotehtäviin, asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään. Jyväs-Varma kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa toiminnassaan hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Toiminnassa tarvittavia henkilötietoja kerätään myös mm. Tilaajavastuu.fi-palvelusta. Jyväs-Varma Oy voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla.

Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Jyväs-Varma Oy:n ulkopuolelle.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen Rakennusliike Jyväs-Varma Oy, tietosuojavastaava, Syrjälänkatu 2 B 7, 40700 Jyväskylä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset tulee lähettää osoitteeseen Rakennusliike Jyväs-Varma Oy, tietosuojavastaava, Syrjälänkatu 2 B 7, 40700 Jyväskylä.